1913-cü ildə rayonun digər təşkilatları ilə yanaşı Gədəbəy Rayon Maarif Şöbəsi yaradılmışdır. Ötən dövrdən hal-hazıra kimi rayonda təhsil sahəsi inkişaf etmiş, ümumtəhsil məktəblərin sayı 82-yə çatmışdır. 82 məktəbin 55-i tam orta, 17-si ümumi orta, 99-u isə ibtidai məktəbdir. 2019-2020-ci tədris ilində rayonun məktəblərində 927 sinif  komplektində 10690 nəfər şagird təhsilə cəlb edilmişdir. Bu qədər şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 1588 nəfər müəllim məşğul olur. RTŞ nəzdində 2 məktəbdənkənar müəssisə fəaliyyət göstərir.