Əli Hüseynov adına Əyrivəng kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Əyrivəng kəndi

Telefon: 050-475-76-88

Köhnə Qışlaq kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Köhnə Qışlaq kəndi

Telefon: 051-975-99-47

Araz Musayev adına Qasımlı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Qasımlı kəndi

Telefon: 050-492-34-28

Heriknaz kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Heriknaz kəndi

Telefon: 055-398-71-66

Qızıltorpaq kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Dikdaş kəndi

Telefon: 055-813-23-56

Mutudərə kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Mutudərə kəndi

Telefon: 050-465-13-26

Rasim Tağıyev adına Mor-mor kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Mor-mor kəndi

Telefon: 055-820-86-61

Söyüdlü kənd ibtidai

Ünvan: Söyüdlü kəndi

Telefon: 050-327-19-52

Hacıələkbərli kənd ibtidai

Ünvan: Hacıələkbərli kəndi

Telefon: 051-775-96-59

Köhnəkənd kənd ibtidai

Ünvan: Köhnəkənd kəndi

Telefon: 050-445-59-57

Cəfərli kənd ibtidai

Ünvan: Cəfərli kəndi

Telefon: 050-329-47-44

Nağılar kənd ibtidai

Ünvan: Nağılar kəndi

Telefon: 051-775-76-41

Kərimli kənd ibtidai

Ünvan: Kərimli kəndi

Telefon: 051-611-57-81

Toplar kənd ibtidai

Ünvan: Toplar kəndi

Telefon: 051-598-83-76

Poladlı kənd ibtidai

Ünvan: Poladli kəndi

Telefon: 050-853-48-83